Vrijwilligersplatform: Waarvoor kan je bij ons terecht?

Onze afdelingsondersteuners staan ter beschikking van alle afdelingen. Een beginnende afdeling krijgt een meer intensieve opvolging dan een routineuze afdeling. Je kan bij ons terecht voor volgende ondersteuning:

Communicatie

 • Hulp bij ontwerp van affiches, flyers enz. + drukwerk
 • Hulp bij het maken van een persbericht of een communicatieplan
 • Verspreiden van je activiteiten via de Linx+-kanalen (website, nieuwsbrief, e-zines, sociale media….)
 • Ontlenen van de Linx+ Promobox


Praktische zaken

 • Een zaal huren binnen het ABVV
 • Administratieve ondersteuning zoals subsidieaanvragen


Informatief/Juridisch


Inspiratie

 • Onthaalmap voor nieuwe vrijwilligers
 • Uitwisseling van info via dit Vrijwilligersplatform
 • Ontmoetingsdagen zoals de nationale Trefdag en provinciale ‘Afdelingen onder elkaar’
 • Vormingen en infosessies
 • Gebruiksklaar aanbod zoals tentoonstellingen, Anders Bekeken-wandelingen, fotografie-activiteiten…