Geschiedenis

De wortels van Linx+ gaan terug tot 1965, toen we nog Culturele Centrale heetten.

Traditie van volksverheffing

Sociaal-cultureel werk is eigen aan de socialistische beweging. Reeds van bij haar ontstaan werd er ingezet op “volksverheffing”. Daarbij was het niet alleen belangrijk om het lichaam te voeden en te verzorgen, ook de geest moest gevoed worden. Een beetje empowerment avant la lettre. Zo ontstonden de Vooruit, de rode valken, de majoretten, de fanfare… Uiteraard was dit ook vanuit het idee om de socialistische missie uit te dragen.

1965: Culturele Centrale

In 1963 kwam de Wet op de vergoeding voor Sociale Promotie tot stand. Vakbonden, jeugd- en andere organisaties kregen dankzij de steun van de overheid de mogelijkheid om in te zetten op sociale promotie. In het kielzog van het ABVV werd in 1965 Culturele Centrale geboren.

Culturele Centrale maakte van socialistische volksverheffing voor volwassenen haar kerntaak. In heel Vlaanderen ontstonden afdelingen. Sommige van deze afdelingen bestaan vandaag nog altijd en zijn nog steeds zeer actief.

Van top down…

In de beginjaren was de werking nogal top-down. De Culturele Centrale wist wat vrijwilligers nodig hadden. En dus was er een sterk gestuurd aanbod. Met de tijd werden afdelingen meer betrokken bij de uitwerking van het aanbod. Zij wisten immers zelf wat ze als afdeling nodig hadden en waarmee ze deelnemers konden binden aan hun werking. De Culturele Centrale begon te werken met jaarthema’s, waarbij afdelingen ondersteund werden in het uitrollen van die thema’s.

Naar bottom-up

De jaren 2000 waren een keerpunt voor vele organisaties, ook voor de Culturele Centrale. De computer deed meer en meer zijn intrede, cultuur werd meer dan gezamenlijke activiteiten organiseren, leren werd een meer individueel gebeuren waarbij mensen vanuit de eigen goesting of leerbehoefte konden kiezen.

De Culturele Centrale paste zich aan deze veranderende tijdsgeest aan. De top-downaanpak maakte plaats voor bottom-up. De inspraak van vrijwilligers werd verder doorgetrokken tot het beleidsniveau. We gingen over tot een maatschappelijke, individuele, inhoudelijke en structurele diversiteit.

2003: Linx+

In 2003 werd Linx+ geboren, een nieuwe naam met een ruime blik. De naamsverandering is ook een naamsverbreding. Want het mag wel wat meer zijn… Vanaf dan zoekt Linx+ naar een breder publieksbereik, aanvullend op de klassieke afdelingen. Er worden partnerschappen aangegaan met andere maatschappelijke actoren. De naam verwijst immers niet enkel naar links zijn, maar ook naar linken leggen naar andere mensen en groepen.

Arbeiderscultuur

Naast de klassieke afdelingen experimenteren we al langer met nieuwe verenigingsvormen. We merken dat onze thema’s mensen verbinden. En dus zetten we onze missie nog scherper, met focus op het thema arbeiderscultuur.

Anno 2023 verenigt Linx+ meer dan 600 vrijwilligers in bijna 70 afdelingen, en organiseren we jaarlijks honderden activiteiten die enkele duizenden deelnemers tellen. Onze activiteiten staan open voor iedereen, er is geen lidmaatschap van Linx+ of van het ABVV vereist.