Wat is Linx+

Missie

Linx+ heeft een uitgebreide expertise in het sociaal-cultureel vertalen van thema’s uit de arbeiderscultuur en -strijd naar laagdrempelige activiteiten. We doen dit voor een breed publiek vanuit onze kernwaarden: solidariteit, gelijkheid, democratie en rechtvaardigheid. Samen met onze vrijwilligerskernen vormen we een breed netwerk dat bijdraagt aan een solidaire en inclusieve samenleving.

De missie van Linx+:

Linx+ bouwt met een sociaal-cultureel aanbod aan een warm netwerk dat de samenleving versterkt.

Door samen met onze vrijwilligers zinvolle en creatieve vrijetijdsactiviteiten te organiseren, geven we mensen de kans om hun talenten te ontplooien en zich met elkaar te verbinden. Op voet van gelijkheid en met rechtvaardige toegang voor iedereen.

Vanuit de sociale geschiedenis bieden we inspiratie om vandaag en morgen de democratie te blijven maken en bewaken. We brengen de verhalen van gewone mensen die samen iets groots maken. Een boost voor hun eigen identiteit en welzijn, een bouwsteen voor een menselijke maatschappij.

Maak het mee!