Wat is Linx+

Beeld uit de expo Renault, rond de herdenking van de sluiting

Missie

Linx+ heeft een uitgebreide expertise in het sociaal-cultureel vertalen van thema’s uit de arbeiderscultuur en -strijd naar laagdrempelige activiteiten. We doen dit voor een breed publiek vanuit onze kernwaarden: solidariteit, gelijkheid, democratie en rechtvaardigheid. Samen met onze vrijwilligerskernen vormen we een breed netwerk dat bijdraagt aan een solidaire en inclusieve samenleving.

De missie van Linx+:
Linx+ is de sociaal-culturele partner in vrije tijd gelinkt aan het ABVV. Linx+ draagt haar (g)rood(t) geweten uit door haar laagdrempelig en eigenzinnig aanbod aan te reiken vanuit de hedendaagse arbeiderscultuur. Samen met onze vrijwilligerskernen doen we dit op een solidaire en participatieve manier waarmee we de uitdagingen van de superdiverse en -complexe samenleving open en kritisch aangaan. Linx+ is ervan overtuigd dat wat mensen verbindt sterker is dan wat mensen uit elkaar drijft. Daarom bouwen we verder aan een organisatie die deze visie centraal stelt en uitdraagt.

Beleidsplan

Wil je meer weten? Kom alles te weten over onze plannen voor 2020 in het beleidsplan 2016_2020