Podcast

Blik Historik: Op reis door onze sociale geschiedenis

– Een nieuwe podcast van Linx+: Aflevering 10 (De afschaffing van de opkomstplicht) nu online!

In deze reeks gaan we dieper in op verhalen vanuit onze sociale geschiedenis. Af en toe is er een thema, een gebouw of een gebeurtenis waarover nog zoveel valt te vertellen… En net dat gaan we doen in deze podcast-reeks. We laten getuigen en mensen kort bij het verhaal aan het woord en komen zo nog meer te weten over de sociale geschiedenis die de fundamenten heeft gelegd van onze welvaartsstaat.

Sociale geschiedenis levendig houden vormt een rode draad in de werking van Linx+. We vertalen thema’s uit de arbeiderscultuur en -strijd naar laagdrempelige activiteiten en bouwen zo aan een breed netwerk dat bijdraagt aan een solidaire en inclusieve samenleving.

Veel luisterplezier!

Blik Historik is ook te beluisteren via Spotify, Apple en diverse andere podcastplatformen.


Aflevering 10: De afschaffing van de opkomstplicht (juni 2024)

In deze aflevering blikken we vooruit naar de lokale verkiezingen van zondag 13 oktober 2024. We kiezen dan de nieuwe gemeenteraden en provincieraden. Tenminste: voor wie dat wil. Want dit worden de eerste verkiezingen waarbij de opkomstplicht is afgeschaft. Gaan stemmen mag dus wel, maar moet niet meer. Telt ieders stem dan nog wel? Die bezorgdheid delen 30 middenveldorganisatie onder de vlag van ‘Ieders Stem Telt’. Hun opzet: zoveel mogelijk mensen overtuigen om te gaan stemmen. Jessica Rombaut trekt de campagne vanuit SAAMO.


Aflevering 9: Strijdsyndicalisme op de Boelwerf (maart 2024)

Patrick Mertens was in de jaren 1980 ABVV-delegee op de Boelwerf in Temse. Hij werd er gepokt en gemazeld in het strijdsyndicalisme. Hoe hard botsten directie en vakbonden met elkaar? Wat heeft dat strijdsyndicalisme opgeleverd? En waarom werd er op de Boelwerf zoveel gezongen?


Aflevering 8: Sociale verkiezingen (maart 2024)

Gepensioneerd ABVV-Metaal secretaris Patrick Mertens en prof. em. Patrick Humblet over het ontstaan en het belang van de sociale verkiezingen. Wie is er ooit op het idee gekomen die te organiseren? Wat hebben werkgevers er eigenlijk bij te winnen? En waarom zijn er maar 3 vakbonden, en geen 5 of 10?


Aflevering 7: 80 jaar Sociaal Pact (december 2023)

In deze aflevering praten we met historicus Dirk Luyten (Rijksarchief/CegeSoma) en gepensioneerd federaal ABVV-secretaris Jef Maes over 80 jaar Sociaal Pact en het belang daarvan voor onze sociale zekerheid. Waarom werd het Sociaal Pact nooit officieel ondertekend door de vakbonden? Is Achiel Van Acker echt de vader van onze sociale zekerheid? En wat rest er vandaag nog van de geest van het Sociaal Pact?


Aflevering 6: De op- en neergang van de coöperatie Vooruit (juli 2023)

Met historicus Hendrik Defoort – auteur van het boek ‘Werklieden bemint uw profijt! – praten we over het ‘Gentse model’. De Belgische Werkliedenpartij (BWP) was eind 19de eeuw de sterkste socialistische formatie van Europa. Het fundament ervan was het coöperatief model, de organisatorische vertaling van een samengaan van elementen uit het marxisme en het progressief liberalisme. Dat huwelijk resulteerde in ‘een klein socialistisch universum’. De sleutel tot succes was het appelleren aan het eigenbelang van de arbeiders. Hoe succesvol was de coöperatie Vooruit? Is er een blijvende impact op de samenleving vandaag? En leeft de coöperatieve gedachte nog?


Aflevering 5: Strijd voor stemrecht (april 2023)

In aflevering 5 blikken we terug op de strijd voor het algemeen stemrecht van 1830 tot nu, samen met professor Gita Deneckere (Universiteit Gent) en Luc Peiren (Amsab-ISG). Waarom voerde België in 1831 het cijnskiesrecht in? Welke strategie volgde de BWP om hierin verandering te brengen? En waarom duurde het zolang vooraleer vrouwen stemrecht kregen?


Aflevering 4: De strijd tegen tbc / 100 jaar De Mick (december 2022)

“De mensen zijn er vriendelijk en het eten is er goed.” Dat hoorde je steevast over De Mick. Een sanatorium voor tbc-patiënten dat in de jaren 1920 in Brasschaat gebouwd werd door de Belgische Transportarbeidersbond BTB. Naar schatting 15.000 arbeiders zouden er in de loop der jaren behandeld worden. Tuberculose (tbc) of de tering was één van de grote sociale plagen van de 19de eeuw, die vooral de arme arbeidersbevolking trof. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam er, met de ontdekking van antibiotica, een doeltreffende behandeling. Rond De Mick ontstond er ook een grote beweging, een Vriendenkring van vrijwilligers die via talloze activiteiten geld inzamelden om De Mick te ondersteunen. Na de Tweede Wereldoorlog werden zij zelfs één van de grootste concertorganisatoren in Antwerpen.

Historicus Donald Weber (Amsab-ISG) stelde onlangs de geschiedenis van 100 jaar De Mick te boek. Fons Geeraerts was tot voor kort voorzitter van De Mick en is oud-BTB-secretaris.

  • Een interview over 100 jaar De Mick lees je ook in ons magazine Linxuit van december 2022.


Aflevering 3: Vrouwenstrijd (september 2022)

Cecile Rapol was erbij op de allereerste vrouwendag in 1972. Sindsdien miste ze zowat geen enkele editie. 84 is ze ondertussen en nog steeds overtuigd feministe. Cecile heeft 50 jaar ervaring in de strijd voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Ze opende in 1980 het Vrouwenhuis in Roeselare en werd in 1994 gemeenteraadslid voor de socialisten. Maar ze is ook moeder van 4 kinderen en stopte met werken om voor haar kinderen te zorgen.

Hoe ze dat allemaal rijmt met haar feminisme en of vrouwenstrijd nog wel iets van deze tijd is, verneem je allemaal in deze podcast. Ook haar dochter Marieke Kindt schoof mee aan tafel. (Tip: luister zeker tot het einde…)

  • Een interview met Cecile Rapol lees je ook in ons magazine Linxuit van september 2022.


Aflevering 2: Vakantiekolonies (juni 2022)

Honderdduizenden kinderen trokken ooit met de mutualiteit op zomerkamp. Voor velen was het de eerste keer dat ze de zee zagen. Die vakantiekolonies kaderden in de uitbouw van het sociaal toerisme, dat na de Tweede Wereldoorlog goed op gang kwam. Martine Vermandere (Amsab-ISG) en Jo Rousseau (voormalig directeur van De Barkentijn/Kindervreugde in Nieuwpoort) weten er alles over.

Wie waren de kinderen die hier op vakantie kwamen? Waarom kwamen ze naar hier? En wat rest er nog van de droom van vakantie voor iedereen?

  • Een interview met Martine Vermandere lees je ook in ons magazine Linxuit van juni 2022.)


Aflevering 1: Leuvense gangen (mei 2022)

De Jean Bulenswijk – op een half uurtje stappen van het station van Leuven – was ooit één van de vele gangen of beluiken waar de arbeiders woonden die de industrie van Leuven lieten draaien. In de 19de eeuw was dit een straat waar verschillende grote gezinnen dicht op elkaar woonden, nu is het een rustige wijk aan de rand van de stad. Vandaag zijn de arbeidershuisjes beschermd erfgoed.

Wij gingen er een kijkje nemen, samen met historicus Luc Minten, auteur van het boek ‘(Over)leven in Leuvense gangen’, en Jo Walbers, die er in de jaren 1980 een vervallen huisje kocht en helemaal opknapte.

  • Een interview met Luc Minten lees je ook in ons magazine Linxuit van maart 2022.