Vrijwilligersplatform: Verzekeringen

Wat doe je bij een ongeval of schadegeval?

  • Tref vooreerst alle maatregelen om de gevolgen van het ongeval of schadegeval te voorkomen en te verminderen.
  • Stel binnen de 8 dagen nadat je kennis hebt genomen van het ongeval of schadegeval het landelijk secretariaat op de hoogte op basis van het document ongevalsaangifte.
  • Bezorg alle bewijsstukken van de geleden schade en de documenten met betrekking tot het schadegeval zo snel mogelijk aan P&V op basis van het dossiernummer dat volgt na de ongevalsaangifte.

Contactgegevens

Dorien Deloof of Sandra Temmerman
tel. 02 289 01 80
info@linxplus.be of sandra.temmerman@linxplus.be


Meer weten over onze verzekeringspolissen

Wie is verzekerd?
Wanneer ben je verzekerd?
Voor welke activiteiten ben je verzekerd?
Wat zijn de verschillende polissen?
Wat is NIET verzekerd?