Vrijwilligersplatform – Doelgroep

Wie zijn onze doelgroepen?

Linx+ bestaat intussen al sinds 1965 en vele vrijwilligers die er van het eerste uur bij waren zijn nog steeds trouwe ambassadeurs. Afdelingen van toen bestaan nog altijd en brengen nog steeds waardevolle activiteiten afgestemd op onze missie en visie.

Klassieke afdelingen

Vandaag heeft Linx+ een goed uitgebouwd aanbod gericht op deze groep die we intussen als senioren kunnen beschouwen. Net als andere sociaal-culturele verenigingen merken we dat ook onze vereniging vergrijst en dat onze vrijwilligers en deelnemers voornamelijk de blanke 55-plussers zijn, verenigd in klassieke afdelingen. We blijven deze doelgroep verder ondersteunen en aanbod aanbieden.

Eigentijdse projecten

Verder bereiken we een jonger publiek door specifiek in te zetten op activiteiten die zich meer in hun leefwereld afspelen. Zo brachten we het project Affiche! waarbij we studenten grafische vormgeving vroegen om via oude strijdaffiches hun kijk te geven op maatschappelijke vraagstukken.

Ook bij de projecten Bewogen Fotografen en de Grote Prijs Sociale Fotografie bereiken we een jonger doelpubliek. Deze projecten vragen van deelnemers een beperkter en engagement, behelzen een kortere tijdsspanne en een specifiek thema. Kernelementen die belangrijk zijn voor de hedendaagse vrijwilliger en deelnemer.

Ruim publieksbereik

Met ons Anders Bekeken aanbod, de Terrasfilms in Limburg en ons tentoonstellingsaanbod bereiken we het grotere publiek. Individuele deelnemers maken zo kennis met Linx+.

Superdiversiteit

Daarnaast werken we eraan om binnen onze vrijwilligerspool en deelnemers een betere afspiegeling van de samenleving te zijn. Vandaag is onze samenleving superdivers en heeft elk individu zijn eigen invulling en kijk op vrije tijd. De klassieke afdelingsvorm is niet meer voor iedereen de manier om zich te verenigen.

Linx+ is er dus voor elke volwassene die zijn of haar vrije tijd zinvol wil invullen. Afhankelijk van de doelgroep diversifiëren we aanpak, aanbod en of communicatie.