Wat doen we

Linx+ biedt een brede waaier van inhoudelijke vrijetijdsbesteding aan. Versterking en emancipatie van onze vrijwilligerskernen, leden en deelnemers is meestal de betrachting. Gemeenschap vormen is ons uitgangspunt.
Elk van onze activiteiten is steeds terug te brengen onder minstens één van de vier functies van het sociaal-cultureel werk:

Gemeenschapsvormend

We verenigen mensen op basis van solidaire waarden en normen die we als Linx+ zelf onderschrijven. Centraal staan: solidariteit, democratie, gelijkheid en rechtvaardigheid. Komen tot maatschappelijke beweging is onze reden om aan gemeenschapsvorming te doen.
Linx+ speelt in op gevoeligheden in de samenleving en biedt een platform aan om mensen te verbinden en te organiseren rond arbeiderscultuur en bijhorende thema’s. We zorgen voor een afgestemd aanbod voor onze afdelingen en vrijwilligers. Zij zijn immers onze ambassadeurs, de spil om de gemeenschapsvormende functie uit te dragen.

Cultuurfunctie

Cultuur is voor ons cultuur met een kleine c, maar met een grote A. De A van Arbeiderscultuur en sociale geschiedenis. De sociale geschiedenis levend houden om vanuit dat verleden te investeren in een perspectief op de toekomst maakt Linx+ uniek. We gebruiken cultuur om een vertaling te geven aan de hedendaagse arbeidersstrijd. Solidariteit, democratie, gelijkheid en rechtvaardigheid vormen hierin de kernbegrippen. We dagen mensen uit om via activiteiten deze waarden door te geven en levend te houden.

Maatschappelijke bewegingsfunctie

Een kritische blik op de samenleving staat hoog op onze agenda. Solidariteit staat onder druk. Wij stellen die maatschappelijke tendens ter discussie.
Door interactie dicht bij de leefwereld van onze doelgroep slagen we er in om deze te informeren en te mobiliseren. Ons netwerk draagt zo onze waarden uit en streeft naar impact. Vanuit deze maatschappijkritiek geven we mee vorm aan de samenleving.
We stimuleren kritisch denken door tentoonstellingen te brengen over onderwerpen die minder makkelijk liggen zoals ‘Bitter Oranges’ waarbij we tonen hoe moderne slaven onze sinaasappels plukken. Binnen ons project Bewogen Fotografie kiezen we telkens een thema dat aansluit bij de actualiteit. We vragen mensen om in beeld te brengen wat hen raakt. Welke boodschap zij wensen over te brengen aan wie hun foto te zien krijgt.

Leerfunctie

Volksverheffing zien we als versterking of empowerment van een samenleving. We laten mensen hun leven zelf in handen nemen en houden. Leren is het overbrengen van waarden en deelnemers sterken in het beleven van die waarden. Maatschappelijke thema’s die aansluiten bij ons waardenkader vormen de invulling van de leerfunctie. Zo brengen we met de ‘Roodshows’ infosessies of debattten rond actuele thema’s. We werken aan verdieping door afdelingen en vrijwilligers te begeleiden in kennisdeling en ervaringsuitwisseling. Een belangrijk voorbeeld van deze praktijk isOntbijt met een verhaal. Iedere cultuur kent immers sages, verhalen, gewoontes, gedichten, poëzie … We brengen die culturen samen en laten ze luisteren naar elkaars verhalen. Deze aanpak creëert een laagdrempelig en ervaringsgericht leerkader waar we bruggen bouwen naar onze maatschappelijke bewegingsfunctie met onderwerpen als de inclusieve samenleving en polarisering.