Ontbijt met een verhaal

“Ontbijt met een verhaal” gaat over interculturele ontmoetingen en erfgoed, met volksverhalen als kapstok. Die komen immers in elke cultuur voor, en vertellen over de tijdsgeest en over een volk.

Samenbrengen

We willen mensen van verschillende culturen samenbrengen rond volksverhalen en zoeken naar de rode draad, het thema, de moraal van het verhaal. Maar het kan ook pure ontspanning zijn. Zo brengen we mensen met elkaar in contact om ideeën uit te wisselen over gemeenschappelijkheden in plaats van verschillen.

Sages, verhalen en gewoontes

Iedere cultuur kent immers sages, verhalen, gewoontes, gedichten, poëzie… We brengen die culturen samen en laten ze luisteren naar elkaars verhalen.

Luisteren alleen is niet genoeg, dus zetten we hen aan om tijdens een ontbijt hun ervaringen te delen. Deze aanpak creëert een laagdrempelige en ervaringsgerichte omgeving waar we bruggen bouwen naar een inclusieve samenleving.

Anderen over Ontbijt met een Verhaal