Linx+ en Breedbeeld slaan in 2021 de handen in elkaar

Met onze projecten van Bewogen Fotografen en de Grote Prijs Sociale Fotografie beschikt Linx+ over een sterke traditie rond fotografie. In 2021 komt daar in Antwerpen en Oost-Vlaanderen een nieuw onderzoekstraject rond fotografie bij in partnerschap met Breedbeeld vzw.

Als Vlaams steunpunt voor amateurkunstenaars ondersteunt Breedbeeld liefhebbers die in hun vrije tijd creatief bezig zijn rond fotografie, film en mediakunst. Om de deelname daaraan zo toegankelijk mogelijk te maken, start Breedbeeld vanaf januari 2021 een onderzoekstraject met diverse groepen en deelnemers voor wie fotografie of kunstbeoefening doorgaans minder bereikbaar zijn.

Met Linx+ zijn we enthousiast mee ingestapt om vanuit onze expertise in sociaal-cultureel werk samen een aantal artistieke projecten uit te rollen met onze vrijwilligers, afdelingen en doelgroepen. Dat kan gaan over het in beeld brengen van interculturele ontmoetingen vanuit het Anders Bekeken verhaal, samenwerkingen tussen jongeren en senioren, het verbeelden van modern vakmanschap of de emancipatie van werkzoekenden.

De centrale vraag bij al deze projecten is wat fotografie als medium kan betekenen voor ontmoeting en maatschappelijke inclusie. Via deze raakvlakken tussen het artistieke en het sociale bekijken we hoe we drempels kunnen wegwerken en hoe de fotoprojecten kunnen bijdragen tot verbondenheid.

Meer info