Vrijwilligersplatform – Onze missie

Wat is de missie van Linx+?

Linx+ is de sociaal-culturele partner in vrije tijd gelinkt aan het ABVV.

Linx+ draagt haar (g)rood(t) geweten uit door haar laagdrempelig en eigenzinnig aanbod aan te reiken vanuit de hedendaagse arbeiderscultuur.

Samen met onze vrijwilligerskernen doen we dit op een solidaire en participatieve manier waarmee we de uitdagingen van de superdiverse en -complexe samenleving open en kritisch aangaan.

Linx+ is ervan overtuigd dat wat mensen verbindt sterker is dan wat mensen uit elkaar drijft.

Daarom bouwen we verder aan een organisatie die deze visie centraal stelt en uitdraagt.