Vrijwilligersplatform: Financieel beheer

Een eigen bankrekening

Elke afdeling moet over een eigen bankrekening beschikken.

 • Deze rekening staat best op naam van een feitelijke vereniging (bijvoorbeeld: Linx+ Genk).
 • Voor een rekening die op naam van een vzw staat moet immers de Raad van Bestuur tekenen voor de opening, voor de wijziging van volmachten… Dat is niet zo praktisch.

Om een rekening te openen op naam van een vereniging heb je van minimaal twee vertegenwoordigers volgende gegevens nodig:

 • Naam, adres, contactgegevens
 • Handtekening
 • Kopie van de identiteitskaarten
 • Statuten (in geval van vzw)

Voor alle veiligheid neem je best maar één bankkaart per rekening.

 • Je kan ook vragen dat er minstens 2 handtekeningen nodig zijn om geld van de rekening af te halen.
 • Als je een groter bedrag op die rekening hebt staan, kan je dat best overschrijven naar een spaarrekening.

Financiële gezondheid

Hou je financiën gezond.

 • Zorg dat je minstens break-even draait (evenveel uitgaven als inkomsten).
 • Organiseer af en toe een winstgevende activiteit, zoals een eetfestijn.
 • Zo kan je investeren in grotere activiteiten of je vrijwilligers eens iets extra’s bieden.