9. 11 dagen staking voor algemeen stemrecht (1913)