6. algemeen meervoudig stemrecht en evenredige vertegenwoordiging (1894)