4. 13 doden bij algemene staking voor stemrecht (1893)