Linx+ zoekt bestuurders (m/v/x)

Linx+ zoekt een of meerdere bestuurders (m/v/x), die vanuit een vrijwillig engagement mee willen bouwen aan een sterke en slagkrachtige organisatie.

Linx+ is een sociaal-culturele vereniging met wortels in de socialistische beweging. Solidariteit, gelijkheid en rechtvaardigheid vormen onze rode draad. Met meer dan 75 lokale afdelingen en een veelvoud aan vrijwilligers zijn we actief in heel Vlaanderen. Die werking vanuit een bestuurdersrol versterken wordt jouw uitdaging. Sociale geschiedenis en fotografie zijn onze grote passies, maar ook voor een wafelenbak of een mosselsouper halen wij onze neus niet op.

Heb je de voorbije jaren kennisgemaakt met onze werking als deelnemer, vrijwilliger, professionele partner of nog iets anders? En kriebelt het om mee richting te geven aan onze organisatie? Stel je dan kandidaat ten laatste op zondag 31 maart 2024.

Naar wie zijn we op zoek?

We zijn op zoek naar nieuwe bestuurders en/of leden van de algemene vergadering Linx+:

 • Die zich willen inzetten voor het mee aansturen van Linx+.
 • Die een warm hart hebben voor een sociaal-cultureel aanbod dat laagdrempelig/ eigenzinnig is en vanuit de hedendaagse arbeiderscultuur en syndicale achtergrond wordt geconcipieerd.
 • Die zich geïnspireerd voelen om mee na te denken over solidaire en participatieve manieren om via sociaal-cultureel aanbod mensen te verbinden in onze superdiverse samenleving.

Waarom bestuurder of lid van de AV van Linx+ worden?

Je staat mee aan het roer van een sociaal-culturele vereniging die actief is in heel Vlaanderen.

 • Jouw deskundigheid en expertise kunnen ingezet worden voor de realisatie van brede maatschappelijke doelen.
 • Je kan contacten leggen binnen een breder netwerk van sociaal-culturele en andere relevante actoren.

Welk profiel zoeken we?

We zijn op zoek naar mensen met expertise op vlak van sociaal-cultureel werk, financieel beleid, marketing, kennis van cultuur, geschiedenis, sociaaleconomische thema’s, diversiteit, migratie,…

Welk engagement vragen we?

 1. Engagement zonder enig vermogensvoordeel (wel reële onkostenvergoeding).
 2. Betrokkenheid om strategisch mee na te denken rond de uitvoering/ontwikkeling van onze missie en doelen.
 3. Persoonlijk engagement om zich vrij te maken voor 4 à 6 bestuursvergaderingen (2 uur) per jaar (2 AV en 4 BO grotendeels fysiek, uitzonderlijk digitaal) bij Linx+ in Brussel.
 4. Onderschrijven van ons waardenkader: De fundamenten van Linx+ zijn gebaseerd op de waarden van de socialistische arbeidersbeweging waarbij opgekomen wordt voor gelijkheid, solidariteit, rechtvaardigheid en een economische, sociale, culturele en politieke democratie. Dit wordt breder gekaderd binnen de Europese en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
 5. Onderschrijven van onze interne Code Bestuur.

 Selectiecriteria

Linx+ is op zoek naar nieuwe geëngageerde bestuurders om de huidige ploeg te versterken. Kandidaat-bestuurders worden beoordeeld op hun engagement, expertise, affiniteit met Linx+ of de thema’s waar we voor staan,…

Er wordt gestreefd naar een bestuur met een goede mix in expertise, gender- en diversiteitsaspecten en een geografische spreiding.

Kandidaat stellen?

Stel je kandidaat via het formulier hieronder.

 • Een korte situering van wie je bent en wat jouw link is met Linx+.
 • Een beetje uitleg waarom jij graag in ons bestuur wil zetelen.
 • Je thuisadres, e-mail en gsm-nummer waarop we je kunnen contacteren.

 Bijkomende inlichtingen: 02 289 01 72 (Sandra Temmerman) of sandra.temmerman@linxplus.be

Linx+ voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht hun sekse, seksuele oriëntatie, afkomst, leeftijd of beperking.