Johan Witters (Kras) over Immoneb

Op de website stonden verschillende woningen te huur

Het Gentse armoedenetwerk Kras organiseerde eind 2021 in samenwerking met Linx + een actie voor betaalbaar wonen in Gent. Overal in het stadsbeeld verschenen nep-immoborden. Die nodigden je uit om te surfen naar de website www.immoneb.be. Verschillende erbarmelijke woningen werden er te huur aangeboden. Na wat langer surfen ontdekte de bezoeker dat het een actie betrof om te ijveren voor meer betaalbaar wonen.

De beelden van de woningen werden gemaakt door mensen in armoede die, samen met onze fotowerkgroep Revolver, hun vaak erbarmelijke woonomstandigheden in beeld brachten. De actie mondde tijdens de kerstdagen uit in een drukbezochte expo in Shopping Gent Zuid. Tijd voor een gesprekje met Johan Witters van Kras voor een nabeschouwing.

Hoe kwamen jullie erbij om deze actie op te starten?

Kras is werkzaam in Groot-Gent. We bestaan uit 18 vertakkingen die zich inzetten voor mensen die in armoede leven. We hebben een doelpubliek van 14.000 mensen. We bereiken heel veel mensen die in armoede leven. Wij horen dus ook heel veel van hun verhalen. Wonen kwam hierbij vaak ter sprake: de lange wachtlijsten voor een sociale woning, geen betaalbare huurwoning vinden, de slechte omstandigheden van hun woning, enz. En nu komt daar ook nog de kost van energie bij. Kras verleent materiële steun (voedselhulp, kledij, huisraad) en organiseert ontmoeting. We kwamen tot het inzicht dat we met de grond van de zaak willen bezig zijn en ons niet beperken tot individuele ondersteuning. We wilden ons met de wortels van dit structurele probleem bezig houden en zo bewustwording en politieke druk creëren. We wilden kijken wat we echt aan dit probleem konden doen.

Werkt de politiek mee met jullie doel?

Met onze actie hebben we heel wat politieke respons gekregen. Schepenen Tine Heyse (Groen) en Rudy Coddens (Vooruit) steunden de actie. Het gaf hen de mogelijkheid om het verder politiek door te spelen naar het parlement. Ons persmoment is trouwens ter sprake gekomen in het Vlaams parlement.

Wat zien jullie als concreet resultaat van jullie actie?

Onze actie is op sociale media maar liefst 10.000 keer gedeeld geweest. We hebben het gevoel dat onze actie toch heel wat in beweging heeft gezet. Doordat we ook in Gent onze nek uitgestoken hebben, worden we nu serieus genomen en worden we door andere partners en de politiek sterk betrokken bij de woonproblematiek. De politiek ziet ons nu als ernstige gesprekspartner. Het heeft ons veel waardering opgeleverd.

Wat zijn de volgende stappen die jullie zullen zetten?

We zullen sterk de vinger aan de pols houden van de woonproblematiek. Het gevolg van de actie is dat ons actieterrein wat verschoven is. Vroeger spitsten we ons toe op individuele ondersteuning. Dit blijven we doen, maar we zullen de structurele oorzaken en problemen in het oog blijven houden. We willen kort op de bal spelen om deze zaken te blijven aankaarten. Zo willen we bewustwording creëren en politieke druk uitoefenen om deze structurele problemen aan te pakken. We zullen hiervoor samenwerken met organisaties over gans Vlaanderen.

Bedankt voor dit interview Johan, op onze steun kan je blijven rekenen!