Wedstrijd: Grote Prijs Sociale Fotografie

Stuur tot 30 mei 2021 je reeks in voor de Grote Prijs Sociale Fotografie.

Na een corona-editie vorig jaar is het thema terug volledig vrij. Het onderwerp is ruim, maar moet een link hebben met volgende omschrijving van ‘Sociale fotografie’:

We zoeken fotowerk zowel reportage als conceptueel. We zoeken fotograaf-antropologen die een onderzoek doen naar alle mogelijke gedragingen, samenlevingsvormen, expressies, subculturen binnen onze maar ook in andere samenlevingen. Want wij als organisatie zijn er van overtuigd dat wat mensen verbindt sterker is dan wat mensen scheidt.

De zeven winnaars mogen telkens een maand exposeren in mooie vitrines op een drukbezochte plek in Gent.

Voor de hoofdwinnaar is er bovendien een mooie geldprijs!

Praktisch

Deelnemen kan door een coherente reeks van 10 beelden door te sturen samen met een CV en een motivatie naar hendrik.braet@linxplus.be en dit tot 30 mei 2021.

Door deel te nemen verklaar je je akkoord met het wedstrijdreglement dat je hier kan nalezen:
Deelnamereglement 4de Grote prijs voor Sociale Fotografie (inzenddatum is verlengd tot 30 mei).