Fotowerkgroep Revolver en vzw KRAS: woonarmoede in beeld

De kracht van mensen

Armoedeorganisatie vzw Kras en fotowerkgroep Revolver zochten en vonden elkaar voor het project ‘Beelden Spreken’. Met dit project nodigt Kras mensen uit om hun woonsituatie in beeld te brengen. Op die manier worden niet enkel problemen gevisualiseerd, maar ook de kracht van de mensen die hier dagelijks mee leven.
Vier coaches van fotowerkgroep Revolver begeleiden wekelijks telkens een groepje van 4 deelnemers. Zij leren hun toestel kennen en krijgen inzicht in de geheimen van een goede foto. Tijdens de werkgroepen worden de foto’s besproken.

De Trekkers

Na een korte coronapauze nam dit project een vliegende start! Samen met coach Jo (van de fotoclub Revolver) ging een eerste groep op stap om de mogelijkheden en knepen van de fotografie te verkennen. Ze noemden zichzelf ‘De Trekkers’. De komende weken voorzien ze nog een coach-bijeenkomst, om daarna zelf woonsituaties in beeld te brengen De foto’s werpen een blik op de eigen woonsituaties én op de ‘droomsituatie’ van de deelnemers.
In het najaar wordt een expo georganiseerd die het ruimere publiek bewust wil maken van wat woonarmoede betekent.

Meer weten over dit project?

Contacteer Hendrik via hendrik.braet@linxplus.be