Roeselare Anders Bekeken

Het West-Vlaamse Roeselare is vooral gekend onder zijn bijnaam de Rodenbachstad. Roeselare ontwikkelde zich de voorbije jaren van een ingedommeld provincienest tot een ambitieuze centrumstad op mensenmaat. Economisch profileerde Roeselare zich als motor van de regio Midwest. Er werden nieuwe bedrijventerreinen en nieuwe woonwijken uitgetekend, een economisch plan opgesteld, een warmtenet uitgerold en innovatieve shoppingsystemen ontwikkeld.

In ‘Roeselare Anders Bekeken’ laten we je proeven van enkele mooie en belangrijke zaken die Roeselare te bieden heeft. De Nieuwmarkters, de Roeselaarse haven, stadsparken en natuurlijk de Ronde Kom komen aan bod in deze wandeling, waar ook het socialistisch verleden af en toe naar boven komt.

De volledige route is toegankelijk met rolstoel en kinderwagen.

Vertrek en einde op het verkeersvrije stationsplein aan de voorkant van het station van Roeselare.

  • Uw Anders Bekeken-gids: Marc Bonte
  • Vertrek: om 10u op het Stationsplein.