Roeselare: Algemeen ledenfeest

Foto: Vooruit
Foto: Vooruit

Linx+ De Brug Roeselare nodigt jullie uit.

Een nieuw jaar betekent ook een nieuw programma. Het bestuur van De Brug Roeselare stelt graag het nieuwe jaarprogramma voor op haar algemene ledenvergadering. Naast een terugblik op de activiteiten van het voorbije en komende jaar, wordt er een gratis koffietafel met een heerlijke stuk taart aangeboden!

Tijdens deze algemene vergadering blikken we terug op de activiteiten uit het verleden en kijken we wat 2023 in gedachten hebben. Daarnaast is het natuurlijk ook een gezellig samenzijn en het ideale moment om bij te praten!

Naar jaarlijkse gewoonte hebben we steeds een gastspreker. Deze keer niemand minder dan de voorzitter van Vooruit, Melissa Depraetere. Zij was van 2014 tot 2019 parlementair medewerker van sp.a-er Alain Top. In de periode 2014-2018 was Depraetere OCMW-raadslid voor de sp.a te Harelbeke. Sinds januari 2019 is ze er gemeenteraadslid en fractieleider in de gemeenteraad voor de sp.a.

Bij de federale verkiezingen van 26 mei 2019 werd Melissa verkozen als volksvertegenwoordiger in de Kamer. Toen Meryame Kitir minister werd in de regering-De Croo werd Melissa fractieleider van de sp.a in de Kamer. Op 18 november 2023 werd ze aangesteld tot partijvoorzitter van Vooruit.

Inschrijven voor deze gratis activiteit is verplicht en moet gebeuren vóór vrijdag 2 februari ‘24.

Contact

Rene Vandenbossche: 0473 79 43 52 of via vdbrene@skynet.be

Jan Maertens: 0497 89 50 62 of via  janmaertens52@gmail.com