Oostende – infonamiddag ‘Vooruit Oostende: waarheen’

Oostende
Linx+ Oostende organiseert dinsdag 16 april 2024 vanaf 14u een infonamiddag n.a.l.v. de verkiezingen.Drie politici zullen elk om beurt het woord voeren en je informeren over thema’s zoals wonen, mobiliteit, zorg, enz… Na elke spreker is er ruimte voor vraagstelling.

 

Over de sprekers

  • John Crombez, kandidaat-burgemeester, komt praten over het huidige Oostends beleid en uitdagingen na de verkiezingen.
  • Jeroen Soete: fractieleider van Vooruit Oostende en kandidaat-parlementslid (2e plaats Kamer) zal toelichting geven over het federaal memorandum van Vooruit.
  • Vanessa Vens: gemeenteraadslid en directeur financiën bij de Woonsprong. Vanessa zal onder meer toelichtingen geven over de gefusioneerde woonmaatschappij Woonsprong en gewijzigd reglement binnen het sociaal woonbeleid.

 

Deelnemen aan deze infonamiddag is gratis.
Deze infonamiddag is in samenwerking met Vooruit Oostende en S-plus centrum.

Contact

rogerdeschacht@hotmail.com

0475 95 48 79