Olen Anders Bekeken

Product van de industrialisatie

Het ontstaan van de parochie Sint-Jozef-Olen is uniek te noemen. Het dorp is een bewust geplande, door mensen ontworpen leefgemeenschap. Het is een typisch product van de industrialisatie die zich hier in het begin van de 20ste eeuw ontwikkelde.

Eeuwenlang was het grondgebied waar zich nu Sint-Jozef-Olen situeert een verlaten, onbewoond heidegebied met uitgestrekte vage gronden, moerassen, vennen en duinen. De bevolking leefde er van landbouw, veeteelt en stroperij. De meesten werkten ook als dagloners.

Er waren geen handelaars, nauwelijks sociaal leven en politiek waren de mensen onmondig. Voor het onderwijs waren de kinderen aangewezen op de verafgelegen dorpsscholen. Armoede en onwetendheid waren er troef. Dit veranderde pas in 1912, toen mijningenieur Jozef Leemans de gunstige ligging en praktische infrastructuur van Olen ontdekte en er een nieuwe industrie vestigde…

Langs het Boudewijnpad

Deze wandeling is gebaseerd op het Boudewijnpad. In zijn boek ‘Brief aan Boudewijn’ leidt schrijver Walter van den Broeck de jonge koning Boudewijn rond in zijn geboortedorp. Het Boudewijnpad is de opgetekende wandeling van die rondleiding.

  • Wandeling van 6 km door industrieparochie Sint-Jozef-Olen.
  • Vertrek en einde aan het station van Onze-Lieve-Vrouw-Olen.

Ik wil de brochure Olen Anders Bekeken

Bestel hier je brochure.
  • Sinds dit jaar zijn de gedrukte brochures niet meer gratis. De cultuursector heeft heel wat besparingen te slikken gehad en ook met Linx+ dragen we daarvan de gevolgen. Daarom vragen we een kleine bijdrage voor onze producten.
  • Na betaling van het totaalbedrag (5€ + 2€ verzendkosten) op rekeningnummer BE79 8777 9643 0233 van Linx+ vzw met vermelding "Bestelling brochure Olen" sturen we je bestelling op. Wil je meerdere brochures bestellen en zo de verzendkosten maar één keer betalen? Klik hier