Nieuw in de Vitrine: Natasha Meersman

Deze maand hebben we beeldend kunstenaar Natasja Meersman (NaMe) op bezoek in onze vitrines, Meersenierstraat 14, verbindingstraat Vrijdagmarkt en Oudburg in Gent.

Met een selectie uit de reeks ‘U-man’ brengt ze een tweewekelijkse opstelling aan breekbaar harde keramiek , waarmee de kunstenaar de onzekerheden van haar tijd aan de oppervlakte brengt.

Als stille waarnemer observeert ze de wereld en de mens om zich heen en kneedt haar bevindingen door middel van een unieke visuele taal in een verhaal die door de krochten van onze gevoelswereld reist.

‘In deze reeks bestudeerde ik intermenselijke relaties waarbinnen we, ondanks dat we in dezelfde fysieke sfeer ten opzichte van elkaar bestaan, onze geest vaak isoleren in onze eigen versies van de realiteit.

De overtuiging van deze eigen waarheid creëert een afstand tussen het zelf en de ander. Versterkt door de hedendaagse vluchtige veelheid aan vormen van communicatie, moeten algoritmes ons helpen om in deze complexiteit te overleven door ons enkel in contact te brengen met de ideeën en plaatjes waar we eigenlijk al van overtuigd zijn.

Hierdoor ontstaan er nieuwe leegten die onze relaties verder ontmantelen , mensen in de marge plaatsen en de afstand tussen die marges vergroot. En laat het nu net die afstand zijn die ik met de reeks u-man naar de oppervlakte wil brengen.’

Met een combinatie aan vormelijke spanning en inhoudelijke suggestie roept ze de toeschouwer dan ook op om even stil te staan, tijd te nemen en zich mentaal buiten de geëffende paden van de eigen conditionering te begeven.

Meer info: www.natasjameersman.art

Interesse om zelf te exposeren in de Vitrine?

Stuur recent werk+ motivatie naar

hendrik.braet@linxplus.be