Genk – Omstaanderstraining

© Genk

Vorming rond omstaanderstraining samen met Linx+ Genk

De impact die straatintimidatie of discriminatie op slachtoffers heeft, neemt verschillende vormen aan: van mijdingsgedrag tot een verlaagd zelfbeeld. Al te vaak is de maatschappelijke verwachting dat slachtoffers hun gedrag moeten aanpassen.
Zo blijven zowel de plegers als de omstaanders buiten de scope. Met deze actie activeren we de volledige samenleving om discriminatie en intimidatie een halt toe te roepen.
Via vorming mobiliseren we mensen om adequaat te reageren in de publieke ruimte en op sociale media.

Adres: Stadhuis, zaal 1,  stadsplein 1, 3600 Genk
Aanvang: 19u
Bijdrage: gratis

Contact

Bernard Glowacki – 0498 503481  glowackibernard@gmail.com – Rina Simons – 0497 828819 of rina.simons54@gmail.com