Brussel Anders Bekeken

Ontstaan en evolutie van de Socialistische Mutualiteit Brabant

Tijdens de 19de eeuw onderging ook Brussel een serieuze gedaantewisseling. De levensomstandigheden van de arbeiders waren erbarmelijk. Ze hadden zeer lange werkdagen, 12 à 14 uren per dag, 7 dagen op 7, voor een zeer laag loon. Er was ook veel kinderarbeid. De vele arbeiders werkten niet alleen in erbarmelijke omstandigheden, ze woonden ook in te kleine en onhygiënische huizen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er zich spoedig socialistische organisaties in het centrum van de stad nestelden. Uiteindelijk in 1885 zou de Belgische Werkliedenpartij (BWP) gesticht worden in een herberg (thans restaurant De Zwaan) op de Grote Markt in Brussel.

Socialistische mutualiteiten en coöperatieven hadden bij de oprichting van de BWP het meeste succes. Deze wandeling vertelt je alles over de geschiedenis van de mutualiteit in Brabant.

  • Uw Anders Bekeken gids: Rohnny Buyens
  • Vertrek: Brussel-Centraal, lokettenzaal (14u00)


Contact

info@linxplus.be