Antwerpen: 18de Paul Verbraekenlezing met Tom Lanoye

Auteursportret Tom Lanoye door Arthur Los (2022). Bron: Wikimedia

Woke is het nieuwe Marrakech-pact

of: hoe ons Capitool al elke dag wordt bestormd

— een pamflet —

De anti-woke kruistocht is de nieuwste dekmantel voor uiterst rechts om hun identitair, seksistisch en racistisch ideeëngoed algemeen ingang te doen vinden. N-VA en VB steken elkaar de de anti-woke loef af. In de aanloop naar de verkiezingen van 2024 lijken ze in hun last battle verwikkeld om de heimat een definitieve ruk naar rechts te geven.

Tom Lanoye zet de tegenaanval in. Met aandacht voor de cultuurstrijd in het verhalenschrijven en het kunstenbeleid. Met zicht op de politieke herverkaveling. Met een roep naar mobiliseren.

Tom Lanoye: “De hoop zit voor mij in het schrijven en het uitspreken van een lezing als deze. En in het op zijn minst gebruik maken van het vrije woord. Die weerbaarheid mag gerust ook sexy en retorisch ronkend zijn. Een weerbaarheid die aantoont dat het vertoog van nationalistisch rechts en extreemrechts niet meer inhoudt dan gewauwel. Weerbaarheid, ja! We moeten met zicht op 2024 zeker niet op voorhand denken dat het allemaal beklonken is”.

Praktisch

De 18de Paul Verbraekenlezing gaat door op zaterdag 29 april 2023 in het Zuiderpershuis in Antwerpen.

Aanvang om 10.30u (deuren om 10.00u).
Na de lezing bent u welkom op een drink.
Om 13u is er een buffet.

De tekst van de lezing wordt enkele weken later gepubliceerd bij ASP. Deze publicatie zal u achteraf bezorgd worden.

Entreeprijs:
€15 voor de lezing (ASP-publicatie en drink inbegrepen)
€40 voor het buffet
€55 voor lezing + boekje + drink + buffet

Inschrijven voor 20 april 2023
via overschrijving op BE53 0015 2343 8853 van Paul Verbraekenlezingen
Gelieve bij de overschrijving je e-mailadres te vermelden.

Contact: paul.verbraeken.lezingen@gmail.com.
Zie ook op Facebook


Met steun van Linx+, Masereelfonds, ASP en Charta-91.

Paul Verbraeken was een ongebonden kritische denker zoals we er in Vlaanderen nooit veel hebben gehad. In de geest van Paul geven we elk jaar het woord aan een eminent spreker die zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours. Sinds 2005 organiseren zijn vrienden jaarlijks een Paul Verbraekenlezing met steun van Charta 91, het Zuiderpershuis, het Masereelfonds, Linx+ en een schare sympathisanten. Asp Editions publiceert de tekst van de lezing.