Vrijwilligers werven en behouden

10 tips voor geslaagd vrijwilligerswerk

1. Waarvoor staat je Linx+ afdeling?

Wie zijn jullie als Linx+ afdeling en welke activiteiten organiseren jullie?

Hoe pakken jullie dat aan? Hoe maken jullie het verschil? Het loont de moeite om hier als groep eens over na te denken en dit verhaal klaar te hebben in gesprek met een deelnemer, nieuwe vrijwilliger of partnerorganisaties.

2. Wie zoekt die vindt 

Nieuwe vrijwilligers komen niet zomaar aangewaaid.

Spreek mensen rechtstreeks aan, kom buiten, verruim je blikveld. Maak reclame met een flyer, via sociale media, zorg dat je op vele plaatsen aanwezig bent. Goede activiteiten geven goesting om mee te helpen. Bedenk dat mensen misschien niet bereid zijn om in een bestuur (voor het leven) te stappen, maar wel willen meewerken aan een specifieke activiteit of in een werkgroep willen zitten. Ook die handen maken het vele werk licht. Zoek niet te ver: vrijwilligers engageren zich meestal het liefst dicht bij huis.

3. Maak aangenaam kennis

Neem de tijd om je nieuwe vrijwilligers met zorg te ontvangen.

Luister naar verwachtingen en bekijk de mogelijkheden. Geef mensen de tijd om in te werken en aan te voelen of het goed zit. Stel je groep open voor nieuwelingen en bouw langzaam op. Deze tip geldt overigens ook voor (nieuwe) deelnemers: ga in gesprek, laat mensen zich welkom voelen, kruip niet met de vaste kliek samen in een hoek.

 4. Oog voor talent

Luister naar interesses en mogelijkheden en geef uitleg over de taken waarvoor je vrijwilligers zoekt.

Bekijk waar talenten en beschikbare taken overeenstemmen. Laat kandidaten van verschillende dingen proeven. Ga niet overhaast te werk. Durf in vraag te stellen hoe het tot nu toe altijd gelopen is en of dat nieuwe talent voor een frisse wind kan zorgen. Bevraag actief de stillere (bestaande of nieuwe) vrijwilligers. Hun input is even waardevol als de luidste van de groep.

 5. Goede afspraken en goede vrienden

Zorg ervoor dat vrijwilligers een duidelijk omschreven taak hebben en dat het duidelijk is bij wie ze terecht kunnen voor vragen.

Ga er niet van uit dat nieuwe vrijwilligers op de hoogte zijn van de verhalen en de ongeschreven afspraken die al jaren gelden. Geef mensen de tijd om te groeien in hun vrijwilligerswerk en hun plaats in de groep te zoeken.

 6. Zorg voor een persoonlijke band

Vrijwilligers die hun taak graag doen zijn blijvers.

Zorg ervoor dat elke vrijwilliger een goede band met minstens één vast teamlid. Een luisterend oor en tijd voor een babbel maken vaak het verschil.

7. Maak het gezellig

Een goede sfeer zorgt ervoor dat het (vele) werk met plezier wordt aangepakt.

Neem ook de tijd om gezellig samen te zijn, aan uitwisseling te doen, bij te praten… Hiervoor tijd maken zorgt voor een betere verbondenheid en hechtere groep. Af en toe een feestje houdt de sfeer erin. Las in een overlegvergadering een moment in om even bij te praten in plaats van enkel de takenlijsten te overlopen.

 8. Schouderklopjes

Vrijwilligerswerk is niet vanzelfsprekend.

Het vraagt toewijding, inzet en kostbare vrije tijd. Na een langere periode wordt dit allemaal vanzelfsprekend. Blijf attent en geef jezelf en de andere vrijwilligers af en toe een schouderklopje, een kleine attentie, een compliment… Wees attent voor wat er in het leven van een medevrijwilliger gebeurt en speel daar als groep op in. Jullie zijn niet alleen een groep die activiteiten organiseert, bekijk het ook als een vriendenkring.

9. Werk samen met bijzondere doelgroepen

Durf samen te werken met organisaties die vertrouwd zijn met bijzondere doelgroepen: mensen met een beperking, maatschappelijk kwetsbare mensen, anderstaligen die hun Nederlands willen oefenen…

Weet dat dit een investering is die bijzondere begeleiding vraagt, maar je krijgt er ook veel voor terug: een vrijwilliger met een bijzonder talent, je leert zelf bij, een nieuw lid van je vriendenkring…

10. Neem afscheid in stijl

Vrijwilligerswerk is niet voor eeuwig.

Het kan dat iemand beslist om zijn engagement te beëindigen: een ander moment in de levensloop, nieuwe interesses, persoonlijke redenen… Blijven praten is de belangrijkste boodschap en vooral in schoonheid eindigen. Bouw een feestje, zorg voor een mooie bedanking… Oude vrijwilligers blijven op die manier ambassadeurs van je afdeling.


Wat doet Linx+?

Weet dat je er niet alleen voor staat.

Als vrijwilliger van een Linx+ afdeling kan je terecht bij je lokale vrijwilligersondersteuner en het landelijk secretariaat voor: nieuwe ideeën voor activiteiten en uitstappen, kant en klaar aanbod, uitwerking van de promotie van je activiteiten, uitwisseling met andere Linx+ afdeling, de vrijwilligersverzekering… maar ook voor een goede babbel en een luisterend oor.