Verzekeringen voor vrijwilligers

Verzekering

Linx+ heeft bij de maatschappij P&V een polis met drie luiken afgesloten. Deze dekt het volgende:

  • Burgerlijke aansprakelijkheid: de schade die je bij het uitoefenen van het vrijwilligerswerk ongewild toebrengt aan derden (vrijstelling in materiële schade BA €250, laatste aanpassing november 2017).
  • Een luik eigen letsel bij ongevallen: wanneer je bij het uitoefenen van het vrijwilligerswerk een ongeval krijgt, ben je verzekerd voor de medische kosten (het gaat hier over de kosten, met een maximum van €2500, boven het bedrag dat in aanmerking komt om terugbetaald te worden door de mutualiteit) en de kosten voor blijvende invaliditeit max. €20.000 of overlijden max. €10.000 die dat met zich zou meebrengen. Voor deelnemers gelden andere plafondbedragen: max. €1.000 voor medische kosten en max. € 2500 bij blijvende invaliditeit of overlijden.
  • De vrijwilliger kan rekenen op rechtsbijstand bij eventuele problemen: van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij bij elk ongeval dit onmiddellijk en correct aangeeft bij de regionale Linx+ medewerker.

Wat doe je bij een ongeval of schadegeval?

  • Tref vooreerst alle maatregelen om de gevolgen van het ongeval of schadegeval te voorkomen en te verminderen.
  • Stel binnen de 8 dagen nadat je kennis hebt genomen van het ongeval of schadegeval het landelijk secretariaat op de hoogte op basis van het document ongevalsaangifte (zie hieronder).
  • Bezorg alle bewijsstukken van de geleden schade en de documenten met betrekking tot het schadegeval zo snel mogelijk aan P&V op basis van het dossiernummer dat volgt na de ongevalsaangifte.

Contactgegevens

Els Rits
tel. 02 289 01 80
info@linxplus.be


Meer weten over onze verzekeringspolissen

Wie is verzekerd?
Wanneer ben je verzekerd?
Voor welke activiteiten ben je verzekerd?
Wat zijn de verschillende polissen?
Wat is NIET verzekerd?