Subsidies en sponsoring

Subsidies en sponsoring

Inkomsten door activiteiten

 • Verkoop tickets (eetfestijn, drankenverkoop enz.)
 • Tips:
  • zoek lokale sponsors voor eten en drinken
  • ga eventueel een samenwerking aan
  • spreek je vrijwilligersequipe aan om bv. dessert zelf te maken
  • Interessant: Lets

Hulp nodig?

Neem contact op met je lokale vrijwilligers-ondersteuner.

Lees ook: Gemeentelijk cultuurbeleid

Andere inkomsten:

 • Trooper: een online winkelplatform waarmee je verenigingen financieel kunt steunen.
 • Giften via fiscale attesten.
 • Sponsors zoals een lokale traiteur voor een eetfestijn.

 Projectwerking


Een projectdossier opstellen

Een projectdossier geeft het projectidee weer en hoe je dit wil aanpakken. Het gaat uit van een idee waar weinig tot niets vast staat.

Als je je afdeling nieuw leven wil inblazen, dan is een project een goede kans. Als bestuur zal je niet alles zelf kunnen uitvoeren waardoor overleg met je vrijwilligers een must is om draagvlak te creëren. Om middelen te bemachtigen is een grondig voorbereidend dossier noodzakelijk. Onze lokale vrijwilligersondersteuners kunnen je hierbij helpen.

Wat moet er in het dossier?

 • Naam afdeling + contactgegevens, missie en visie van de afdeling
 • Het project kaderen

Voorbeeld

Onderstaand voorbeeld is een idee van hoe Linx+afdelingen meer op Repair&Share kunnen inspelen. Repair&Share is een campagne die Linx+ ondersteunt. De campagne wil producten (tv’s, gsm’s enz.) die lang meegaan en repareerbaar zijn.

Je wil met je afdeling een project houden rond armoede en duurzaam gebruik van grondstoffen. Je dankt eraan dit te doen in een ontmoetingshuis waar mensen kleren of huishoudelijke materialen kunnen ruilen/huren, toestellen kunnen laten maken via een repaircafé enz.

 • Missie (doel) en visie: het organiseren van samenkomsten waar iedereen terecht kan voor een ontmoeting, reparatie van materialen of het uitwisselen van zaken die je niet meer gebruikt (keukenmateriaal, boeken, kledij…) Hierdoor willen we bewustwording creëren rond duurzaam omspringen met grondstoffen en meer solidariteit creëren.
 • Doelgroep: iedereen, maar met focus op mensen in (kans)armoede. Tip: versterk je netwerk door met lokale organisaties met eenzelfde doelgroep samen te werken.
 • Mogelijke samenwerkingen: dit kunnen bestaande samenwerkingen zijn of een nieuwe samenwerking die je graag wil verwezenlijken. Voor je een dossier indient, spreek je best die (mogelijke) partner al aan om aan te checken of die mee in het project wil stappen. Bv. een Kringloopwinkel.
 • Draaiboek: De timing van het project kan in een draaiboek opgemaakt worden. Hier bepaal je wat wanneer zal gebeuren. Bv. één keer per maand de ontmoetingsplek/repaircafé/uitleendienst openstellen, en dit gedurende één jaar.
 • Kostenplaatje:
  • Kosten vs. inkomsten
  • Eigen inkomsten + gevraagde middelen toelichten
  • Sommige instanties willen een begroting zien in het projectdossier met een opsomming van eigen middelen en van andere subsidies. Maak een schatting van de uitgaven van bv. drank en snacks in het buurthuis, huur van de locatie, materiaal, eventuele vrijwilligersvergoedingen enz.