Activiteiten registreren

Registratie van vrijwilligers, deelnemers en activiteiten

Groepen en vrijwilligers worden een aantal keer per jaar gevraagd om op te lijsten welke activiteiten ze hebben georganiseerd, met welke vrijwilligers ze dat deden, en hoeveel deelnemers ze hiermee konden bereiken.

We gebruiken de verzamelde informatie om verantwoording af te leggen bij de subsidiërende overheid, om ons beleid te toetsen en waar nodig bij te sturen én om onze vrijwilligers bij te staan met bruikbare data. Daarnaast is het essentieel dat onze verzekeringspolis iedereen binnen deze context dekt.

Het spreekt voor zich dat we ons bij het verzamelen en verwerken van deze gegevens houden aan de GDPR-richtlijnen.