Online gesprek over genderongelijkheid en de impact van corona

Vrouwen(s)t(r)ijd

25 maart 2021 om 18u30

online gesprek over genderongelijkheid en de impact van corona met :

Magda De Meyer, Debby Burssens en Katrien Degryse. Moderator: Matilde De Cooman

Thema’s die aanbod komen combinatie arbeid en gezin, equal pay day, pensioenval, respect en geweld,…

Maar we kijken ook naar de toekomst en horen over het paarse pact: over een andere maatschappij waar zorg centraal staat.

inschrijven via: http://TINYURL.COM/VROUWENSTRIJD