Geannuleerd | Geleid bezoek aan het EMABB baksteenmuseum

Foto: © EMABB

Geannuleerd

Update: Naar aanleiding van de opgelegde voorzorgsmaatregelen van de Federale Overheid om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, hebben wij besloten om de Linx+ Bewegingsdag 2020 te annuleren. We zullen dit programma opnieuw organiseren op een nader te bepalen datum.

Het steenbakkerijmuseum

Een geleid bezoek aan de voormalige steenbakkerij Lauwers in Noeveren met onder andere een monumentale ringoven, schoorsteen, arbeidershuisjes en schrijnwerkerij. De gids brengt het verhaal van leven, wonen en werken in de Rupelstreek, in het bijzonder op de steenbakkerijen. Hierbij worden de uitzonderlijke leef-, woon- en werkomstandigheden van de arbeiders in de 19de en het begin van de 20ste eeuw niet vergeten. Je komt te weten hoe een baksteen, pan of tegel wordt of werd gemaakt.

Over EMABB

EMABB brengt het verhaal van de Boomse baksteen in een technisch, sociaal en stedenbouwkundig kader. Het vormt een rode draad, want ook de andere typische industrietakken of aspecten worden verder uitgewerkt (scheepsbouw, diamantnijverheid, pantoffelnijverheid, woonkernen, oude kleiputten,…) die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de Boomse baksteen.

Vervoer: Vertrek om 9u30 met de bus vanaf de parking aan het Vlinderplein.

Meer Info: antwerpen@linxplus.be of tel. 03/220.67.21