Corona update: veilige heropstart

© Vektor Kunst via Pixabay

Wat vertelde de Veiligheidsraad op 3 juni?

De basisvoorwaarde van heropstart: Alle activiteiten die terug hervat worden, moeten voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden vastgesteld door de bevoegde minister, na overleg met de sector en advies van de GEES.

We onderscheidden 4 verschillende fasen in de opstart voor activiteiten in onze sectoren:

 • Vanaf 8 juni zijn mogelijk:
  • Alle activiteiten zonder publiek (denk aan bestuursvergaderingen, repetities…)
  • Geen onderscheid tussen professionelen en amateurbeoefenaars
  • Sportieve of culturele activiteiten in groepsverband kunnen plaatsvinden met groepen niet groter dan 20 personen.
 • Vanaf 1 juli zijn mogelijk:
  • Alle activiteiten met zittend publiek tot maximum 200 personen (denk aan theater of film maar geen eetfestijn)
  • Sportieve of culturele activiteiten in groepsverband kunnen plaatsvinden met groepen niet groter dan 50 personen.
 • Vanaf 1 augustus zijn mogelijk:
  • Activiteiten met meer dan 200 personen publiek
  • Op basis van een tool waarmee je de risico’s van je evenement kan inschatten, die begin juli ter beschikking zal komen
 • Heel grote massa-events zullen ten vroegste pas vanaf 1 september terug mogen

 

Zes gouden gedragsregels die je in het achterhoofd moet houden

 • De hygiëneregels blijven essentieel. Dat betekent: handen wassen en geen hand geven of kussen bij een begroeting.
 • Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden.
 • Je moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als je mensen uit de risicogroep ziet.
 • De afstandsregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit je eigen huishouden, je uitgebreide bubbel (van 10 personen, per week) en kinderen jonger dan 12.
 • Je mag vanaf 8 juni nauwer contact hebben met 10 personen per week. De groep kan elke week veranderen en de regel geldt per persoon.
 • De groep mag niet groter zijn dan 10 personen, kinderen inbegrepen. Dat geldt voor binnen en buiten, dus ook op restaurant of in het park.

 

Veilig weer opstarten?

Hopelijk kunnen we binnenkort onze werking en activiteiten weer op gang trekken. Dit zal sowieso gepaard gaan met in acht name van een aantal veiligheidsmaatregelen.

Op basis van de generieke gids die de overheid daarover heeft opgesteld wordt een vertaling gemaakt naar vrijwilligerswerk met ook specifieke aandacht voor senioren. We houden jullie daarvan zeker op de hoogte!