Corona update: versoepeling cultuursector vanaf 1 september

© Vektor Kunst via Pixabay

Vanaf 1 september geldt een nieuw gefaseerd protocol cultuur met kleurencodes die elk een pandemiescenario voorstellen. We starten op 1 september in code geel. Daarin moeten zittende toeschouwers en deelnemers alleen een mondmasker dragen wanneer de verplichte afstand van 1,5 m niet gegarandeerd kan worden. Indien nodig kunnen lokale (of provinciale) overheden op basis van de lokale pandemiesituatie een andere kleurencode bepalen.

De verschillende kleurcodes en wat deze concreet inhouden, kan je nalezen via deze link basisprotocol Cultuur met kleurencodes.

Verder kunnen we melden dat culturele activiteiten  vanaf 1 september 200 personen binnen en 400 personen buiten mogen toelaten. Aan uitbaters van permanente infrastructuren (cultuurhuizen, concertzalen, theaters,…) kan de bevoegde gemeentelijke overheid uitzonderlijk toestemming geven om een zittend publiek te ontvangen dat groter is dan dit aantal. De uitbaters moeten daarvoor een aanvraag indienen bij de bevoegde burgemeester.

Voor een zittend publiek op culturele evenementen wordt de afstand tussen personen of bubbels verkleind tot één meter of één stoel in zalen met vaste stoelen. Het dragen van een mondmasker is daarbij verplicht.

Aan de slag?

Voor het organiseren van culturele of sportactiviteiten tot 50 deelnemers maak je gebruik van de richtlijnen uit de coronagids die je terugvindt via www.coronagids.be. Aanvullend hebben we bij Linx+ een handig draaiboek, checklists, vrijwilligerslijst en deelnemerslijst voorbereid die je hier kan downloaden.

Voor het organiseren van grotere evenementen wordt een evenementenmatrix opgesteld. Dat is een online toepassing waar je op basis van 18 vragen, het risico van je evenement kan inschatten. www.covideventriskmodel.be

 

Veilig weer opstarten, we doen dat samen

Hopelijk kunnen we binnenkort onze werking en activiteiten weer op gang trekken. Dit zal sowieso gepaard gaan met in acht name van de specifieke veiligheidsmaatregelen die in functie van de bestrijding van het virus opnieuw strenger of versoepeld worden. We houden jullie daarvan zeker op de hoogte van zodra we zelf meer nieuws hebben.
Wie zelf nog met vragen zit, kan hiervoor contact opnemen met zijn of haar plaatselijke groepsbegeleider of via info@linxplus.be en 02 289 01 80.