Corona update: coronagids

© Vektor Kunst via Pixabay

Kom uit je kot maar doe niet te zot! – de coronagids

Hoewel het stevig in ons vrijwilligers-dna vervat zit, was afspreken de laatste maanden niet mogelijk. Vanaf 8 juni kan onze sector stilaan opstarten maar er zijn belangrijke voorwaarden aan verbonden. Je vindt de concrete richtlijnen hiervoor in de coronagids via de website www.coronagids.be Op deze site vind je ook ander ondersteunend materiaal en relevante gidsen voor andere sectoren die aansluiten bij Linx+ activiteiten. De gids werd specifiek voor sociaal-cultureel volwassenwerk samengesteld door Socius en De Federatie en is uitgebreid afgetoetst met de virologen en de minister van cultuur Jan Jambon. Wanneer nodig wordt deze gids ook verder verfijnd. In deze gids vind je algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes om groepsactiviteiten te organiseren zodat dit op een veilige manier kan gebeuren voor jezelf als begeleider maar ook voor de deelnemers.
Het is dus van groot belang om deze gids goed na te lezen en op te volgen wanneer je als bestuur of groep opnieuw activiteiten wil gaan organiseren.

Om een activiteit te kunnen organiseren moet je er dus alles aan doen om een besmetting te voorkomen. Je doet dit door:

  • de activiteit te organiseren volgens de wettelijk geldende maatregelen. De maatregelen of de versoepeling ervan, zoals afgekondigd door de Nationale Veiligheidsraad, vormen het uitgangspunt om te bepalen welke groepsactiviteiten (in- of outdoor), met welke omvang, en voor welke doelgroepen zullen mogen doorgaan. Het laten plaatsvinden van een groepsactiviteit kan enkel indien dit past binnen de maatregelen van de nationale veiligheidsraad en de bepalingen uitgevaardigd door de Vlaamse overheid of door lokale besturen.
  • alle inspanningen leveren die redelijkerwijze verwacht worden om besmetting te voorkomen, in de voorbereiding, uitvoering en opvolging van de activiteit.

Dat noemen we het ‘goed huisvader-principe’. Daarom is het verplicht om alle voorzorgen en maatregelen die opgelegd worden op te volgen én ook te documenteren in een draaiboek. Daartoe worden vijf centrale werkprincipes in de coronagids uitgewerkt tot op het niveau van een niet-limitatieve vragenlijst, die dient als ondersteuning van de voorbereiding, uitvoering en opvolging van een groepsactiviteit en de opmaak van dit draaiboek.

 

Wat kan er vanaf 8 juni in jouw plaatselijke groep?

Sportactiviteiten

Bestuursvergaderingen van een lokale groep
Activiteiten zonder publiek zoals bestuursvergaderingen kunnen in principe opnieuw maar hou rekening met de volgende richtlijnen.

  • Spreek in groep af met max. 10 personen. Het kan tot 20 maar hou rekening met de nodige ruimte per deelnemer 4m2 voor een zittende activiteit.
  • Schenk geen dranken of hapjes, laat iedereen zijn eigen drinkbus meebrengen.
  • Spreek zoveel als mogelijk buiten af of zorg voor goede verluchting van het lokaal.
  • Hou er rekening mee dat niet elke gemeente of privéverhuurders vergaderingen toelaten in hun lokalen.

 

Wat met risicogroepen?

Het is in de huidige omstandigheden van belang dat we bepaalde risicogroepen, die een hoger risico hebben op ernstige COVID-infectie, blijven beschermen. De veiligste manier is hen voorlopig nog niet te betrekken bij de heropstart. Dit is ook onze aanbeveling voor deze derde fase. Het is hier de gedeelde verantwoordelijkheid van de organisatie én het individu om het risico goed in te schatten en ernaar te handelen.

De experten benoemen 2 belangrijke risicogroepen:

  • Senioren (65+): Er worden hiervoor (vanuit Agentschap Welzijn) nog aparte richtlijnen opgesteld die duidelijker maken welke activiteiten wel of niet kunnen hernomen worden.
  • Personen met een ernstige onderliggende medische aandoening (bv. hart- en vaatlijden en verlaagde immuniteit.

Nog vragen?

Wie zelf nog met vragen zit of een papieren exemplaar van de gids wil ontvangen, kan hiervoor contact opnemen met zijn of haar plaatselijke groepsbegeleider of via info@linxplus.be en 02 289 01 80.