Corona update: 65-plussers

© Vektor Kunst via Pixabay

Charter voor 65-plussers?

Corona maakt geen onderscheid. Of je nu jong of iets ouder bent, gezond of ziek, man of vrouw, corona kan ons allen treffen. In vele protocollen en sectorgidsen, om in deze coronatijd het maatschappelijke leven te hervatten, vereenzelvigt men 65+ tot een kwetsbare doelgroep. Het charter van “Hoe veilig de draad opnemen als oudere in onze samenleving” brengt nuance in dit verhaal. Niet de leeftijd is bepalend, wel een kwetsbare gezondheid maakt of je tot de risicogroep behoort. Het volledige charter kan je nalezen via: www.coronagids.be

Wie behoort tot een risicogroep bij het coronavirus?

Mensen (dus niet alleen ouderen) die tot een risicogroep behoren zijn mensen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden bij besmetting met het coronavirus. Dit zijn:

  • Volwassenen met ernstige obesitas.
  • Volwassenen met type 2 diabetes, gecombineerd met overgewicht en/of hoge bloeddruk en/of hart- of vaataandoeningen en/of nieraandoeningen.
  • Volwassenen met ernstig chronische hart- en vaat-, long- of nieraandoeningen.
  • Volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder behandeling).

Het risico neemt duidelijk toe met de leeftijd. Vooral op hoge leeftijd neemt het risico op ernstige complicaties wanneer je ziek raakt gevoelig toe, zeker als je tot een of meerdere van de risicogroepen behoort. Behoor je tot deze risicogroepen, ga dan in overleg met je behandelende arts of huisarts, vooraleer je jouw sociale activiteiten en engagementen hervat.

 

Schat zelf je risico in

Elke oudere wordt opgeroepen om zelf de inschatting te maken. Ten eerste, hoe zit het met je persoonlijke gezondheid? Heb je een chronische aandoening? Zo ja, dan ben je kwetsbaarder. Ten tweede, hoe risicovol is de activiteit waaraan je wil deelnemen? Er zit een handige afvinklijst bij, die kan helpen om de activiteit in te schatten. Die bevat vragen als: hoeveel mensen nemen eraan deel? Wordt de ­fysieke afstand tussen mensen ­gerespecteerd? Worden generaties met elkaar vermengd? Vindt het contact buiten of binnen plaats en duurt het lang of kort?

Als de activiteit niet veilig genoeg lijkt, durf dan de organisator ervan aan te spreken. Bij twijfel: overleg je met je huisarts.

Zes gouden gedragsregels die je in het achterhoofd moet houden

  • De hygiëneregels blijven essentieel. Dat betekent: handen wassen en geen hand geven of kussen bij een begroeting.
  • Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden.
  • Je moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als je mensen uit de risicogroep ziet.
  • De afstandsregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit je eigen huishouden, je uitgebreide bubbel (van 10 personen, per week) en kinderen jonger dan 12.
  • Je mag vanaf 8 juni nauwer contact hebben met 10 personen per week. De groep kan elke week veranderen en de regel geldt per persoon.
  • De groep mag niet groter zijn dan 10 personen, kinderen inbegrepen. Dat geldt voor binnen en buiten, dus ook op restaurant of in het park.

Nog vragen?

Wie zelf nog met vragen zit of een papieren exemplaar van het charter wil ontvangen, kan hiervoor contact opnemen met zijn of haar plaatselijke groepsbegeleider of via info@linxplus.be en 02 289 01 80.