Corona update 6 december 2021: laatste nieuws

©

Laatste nieuws

Op 3/11 kwam het overlegcomité opnieuw samen. Op de persconferentie werden verdere verstrengingen aangekondigd. Zie coronavirus Covid-19.

Nadien volgde nog een klankbordgroep Cultuur met verder toelichting van de nieuwe maatregelen. Als het  het Basisprotocol Cultuur aangepast is en/of er is bijkomende informatie brengen we jullie hiervan op de hoogte.

Wat Cultuur betreft zijn de lijnen momenteel als volgt:

  • Alle activiteiten en bijeenkomsten binnen zijn voorlopig verboden, dus ook alle georganiseerde activiteiten door het verenigingsleven.  Dus bijv. ledenactiviteiten, bestuursvergaderingen, algemene vergaderingen, repetities van amateurkunstenorganisaties, enz. kunnen niet doorgaan.
  • Voor georganiseerde activiteiten met kwetsbare doelgroepen vermeldt het KB van 4/12 dat “activiteiten in georganiseerd verband binnen mogen worden georganiseerd wanneer deze gericht zijn op kwetsbare groepen, met name socio-culturele activiteiten, activiteiten van permanente vorming en jeugdactiviteiten die door professionelen omkaderd worden, overeenkomstig de toepasselijke protocollen.” (Art.4).

Evenementen (met publiek):

  • (Massa-)evenementen: vanaf 4/12 is er een verbod op indoor-evenementen met meer dan 4000 pers.
  • Vanaf 6/12 kunnen evenementen voor max. 200 pers. Binnen, zittend, met mondmasker en met verplicht CST-gebruik vanaf 50 pers.
  • Evenementen buiten kunnen mits aandacht voor social distancing, mondmasker en crowdmanagement.
  • Het gebruik van CST kan vanaf 12j en 3 maanden. (Uitzondering: in horeca en fitness vanaf 16 jaar.)
  • Mondmaskerplicht voor iedereen vanaf 6 jaar op die plaatsen waar het nodig is.

Zoals je weet, kunnen lokale en provinciale besturen deze regels verstrengen (wat de provincie Antwerpen overigens al heeft gedaan)

Belangrijk op dit moment is dus om zoveel mogelijk sociale contacten te beperken. We willen dan ook aanbevelen om het gezond verstand te gebruiken. En indien mogelijk activiteiten online te organiseren of te verplaatsen of te annuleren.

Dinsdagochtend is er een nieuwe klankbordgroep, in aanwezigheid van de minister.
We houden jullie op de hoogte van zodra we hierover meer informatie hebben.