Corona update 30 november 2021: wat weten we vandaag

©

Op vrijdag 26 november kwam het overlegcomité opnieuw samen en kondigde een aantal maatregelen aan die ook voor onze sector gelden. Ondertussen is het KB van 27/11 gepubliceerd, met verdere concretisering van de maatregelen. We wachten nog op de publicatie van het Basisprotocol Cultuur voor de definitieve richtlijnen maar dit is wat we voorlopig weten.

Volgens het KB van 27/11:

  • Zijn ‘private bijeenkomsten’ BINNEN niet toegelaten (tot 19 december ’21). Een private bijeenkomst is “een bijeenkomst waarbij een organisator voorafgaand aan de start van de bijeenkomst door middel van individuele uitnodigingen de toegang beperkt tot een welomschreven met de organisator verbonden doelgroep die duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek”.
    Er zijn beperkte uitzonderingen hierop (naast huwelijken en begrafenissen):
    – Private bijeenkomsten thuis
    – Private bijeenkomsten in een klein toeristisch logie voor max. 15 personen
  • Zijn ‘private bijeenkomsten’ BUITEN wel toegelaten

Een private bijeenkomst wordt in het KB omschreven als “een activiteit waarop je met vooraf bezorgde individuele uitnodigingen werkt”.
Dit verbod geldt in de regel dus voor heel wat sociaal-culturele en amateurkunstenactiviteiten in besloten kring.

Wat MAG ook:

  • Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sporttrainingen en congressen binnen mogen binnen enkel worden georganiseerd voor een zittend publiek van max. 50 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld
  • Evenementen, met inbegrip van kerstmarkten en winterdorpen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen mogen buiten worden georganiseerd voor een zittend of staand publiek van max. 100 personen, medewerkers en organisatoren niet meegeteld. De organisator neemt de passende maatregelen zodat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elk gezelschap.

Met mondmaskerplicht zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement. CST mag gebruikt worden, op voorwaarde dat het publiek op voorhand wordt geïnformeerd. (Massa-)evenementen zijn dus initiatieven voor een publiek, zonder vooraf met individuele uitnodigingen te werken. Medewerkers en personeelsleden worden niet meegeteld voor het bepalen van de aantallen.

Belangrijk! Blijf voorzichtig!

!! Hoe dan ook willen we erop aandringen om vooral het gezond verstand te gebruiken. Indien een bepaalde activiteit niet in veilige omstandigheden kan doorgaan, kan je beter overwegen ze te annuleren.

!! Ga ook zeker na wat de lokale overheid mogelijks aan maatregelen heeft getroffen want deze kunnen strenger zijn dan de federale maatregelen.