Corona update 30 juli: maatregelen voor sociaal-cultureel werk

© Vektor Kunst via Pixabay

Nieuwe maatregelen voor evenementen en activiteiten vanaf 29 juli

Vanaf woensdag 29 juli mag je per gezin met slechts 5 personen nauwer contact hebben. Bij alle andere contacten is de veilige afstand van minstens 1,5 m en een mondmasker verplicht. Het was even afwachten wat dit concreet voor de sociaal-culturele sector zou betekenen. Hiervoor is een nieuw Ministerieel Besluit samengesteld. Daaruit kunnen we volgende richtlijnen meegeven:

  1. (Sociaal-)Culturele activiteiten blijven mogelijk tot maximum 50 personen, mits inachtneming van alle maatregelen zoals beschreven in onze www.coronagids.be. Hieraan verandert dus niets, behalve de verplichte mondmaskerdracht op elk moment bij elke activiteit (ook buiten) die een week geleden al werd ingevoerd.
  2. Evenementen, waarbij je dus een zittend publiek uitnodigt, mogen in de buitenlucht met maximum 200 personen en binnen met maximum 100 personen. Organiseer je een evenement, gebruik dan het www.covideventriskmodel.be om na te gaan of je evenement aan alle maatregelen voldoet.
  3. In de provincie Antwerpen zijn evenementen, zoals bedoeld onder punt 2, verboden. Hou zeker ook zelf gemeentelijke en provinciale maatregelen in het oog. Lokale overheden kunnen zelf bepalen welke activiteiten mogen doorgaan en onder welke voorwaarden. Informeer bij de gemeentelijke diensten. Deze maatregelen staan boven bovenstaande richtlijnen en moeten strikt opgevolgd worden.

Concreet betekent dit dat Linx+ activiteiten en vergaderingen nog steeds kunnen doorgaan mits in acht name van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad:

  • tussen elke deelnemer moet minstens 1,5 m voorzien zijn
  • iedereen draagt een mondmasker
  • Verder blijft het cruciaal om handen te wassen en of te ontsmetten, de hygiënevoorschriften strikt op te volgen en dat wie ziektesymptomen heeft, thuis blijft.

In de regel verandert er dus (voorlopig) niet zo heel veel voor onze sector, maar we benadrukken natuurlijk nog steeds het strikt naleven van de maatregelen voor alle Linx+ activiteit (zowel door Linx+ als door de lokale vrijwilligers georganiseerd), van cruciaal belang is. Hoe de maatregelen voor onze sector de komende weken gaan evolueren kunnen we niet voorspellen. We volgen de berichtgeving hiervan nauw op. We houden jullie daarvan op de hoogte van zodra we zelf meer nieuws hebben.
Wie zelf nog met vragen zit, kan hiervoor contact opnemen met zijn of haar plaatselijke groepsbegeleider of via info@linxplus.be en 02 289 01 80.