Klimaatactie in gele hesjes – 15de Paul Verbraekenlezing

Prof. Dr. Erik Swyngedouw

Op zaterdag 12 september 2020 zou de 15de Paul Verbraeken-lezing plaatsvinden in het Antwerpse Zuiderpershuis. Gezien de onvoorspelbare evolutie van het coronavirus in ons land werd beslist om er een gestreamde versie van te maken, mét een uitgebreider programma.

Geograaf Erik Swyngedouw gaat in gesprek met Eric Corijn over het huidige politieke systeem en het onvermogen om de klimaatuitdaging op een adequate manier aan te pakken. Na het gesprek geeft Dirk Holemans graag zijn visie en commentaar, én is er ruimte voor vragen vanuit het publiek.

VUB Press publiceert zoals gewoonlijk de tekst van de lezing. Het boekje ‘Klimaatactie in gele hesjes’ kan nu al besteld worden bij ASP uitgeverij aan 12,50 euro.

Praktisch

Meld je hier aan voor het webinar.

 


Over Erik Swyngedouw

Erik Swyngedouw is een wereldvermaard sociaal geograaf. Hij doctoreerde bij David Harvey en werd naderhand professor in Oxford en nu in Manchester. Hij publiceerde uitgebreid over de politieke economie van de globalisering en vooral over hoe de natuurlijke hulpbronnen door het kapitalisme werden uitgebuit. In dat onderzoek werd hij steeds geconfronteerd met depolitisering en de effecten van technologie en wetenschap. Zijn meer recent werk is dan ook gericht op hoe tegenbewegingen in deze postpolitieke tijden aan het werk zijn, hoe nieuwe vormen van democratie ontstaan en hoe een politieke ecologie emancipatie kan dragen. Hij publiceerde vele boeken en meer dan honderd wetenschappelijke artikels.

Over Paul Verbraeken

Paul Verbraeken was een ongebonden kritische denker zoals we er in Vlaanderen nooit veel hebben gehad. In de geest van Paul geven we elk jaar het woord aan een eminent spreker die zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours. Sinds 2005 organiseren zijn vrienden jaarlijks een Paul Verbraekenlezing met steun van Charta 91, het Zuiderpershuis, het Masereelfonds, Linx+ en een schare sympathisanten. Asp Editions publiceert de tekst van de lezing.

Contact

paul.verbraeken.lezingen@gmail.com