Verviers Anders Bekeken

Foto: Jan Rymenams

Verviers, ‘la Vesdre rouge’

Een wandeling langsheen multiculturaliteit, sociale strijd en een vergeten rijk historisch en industrieel patrimonium.

Verviers herinneren we als de industriestad van wol- en textielverwerking. Grauw dus, en niet interessant.

Sinds de jaren zeventig van vorige eeuw zijn nagenoeg alle fabrieken ontmanteld. Als Europees centrum van een ongebreideld liberalisme was het zowel vooruitstrevend en inventief als ongemeen hard tegenover het volkse proletariaat.

Verviers was dan ook een internationale koploper in de conflicten tussen werkgever en werknemer en de strijd om betere levensvoorwaarden. Zowel van de verfijnde cultuur van de bourgeoisie met prachtige huizen en ontmoetingsplaatsen als van de trieste huisvesting van de arbeiders kunnen we nog veel zien.

De stad blijft worstelen met de gevolgen van haar neergang. Verloedering van dit prachtige patrimonium is er één van. Maar gebrek aan geld maakt dat herstel niet eenvoudig is. Ook sociaal blijft het moeilijk. In Verviers vinden we zowel de armste als de rijkste wijken van het land. Bovendien wordt het historisch centrum gekenmerkt door een grote aanwezigheid van verschillende nationaliteiten.

  • Vertrek- en eindpunt van de wandeling: Station Verviers-Centraal
  • De wandeling duurt ca. 3 uur. Er wordt een drankpauze voorzien (op eigen kosten).
  • Je Anders-Bekeken-gids: Jan Rymenams