Paul Verbraeken-lezing

Laten we ons massaal bemoeien met economie
Een pleidooi voor de essentiële economie

16de Paul Verbraekenlezing met Dr. Sarah De Boeck op zaterdag 27 februari 2021 om 10u30.

De aarde wordt stilaan een onleefbaar ecosysteem voor de mens.

Die ‘onleefbaarheid’ komt in grote mate voort uit hoe wij economie definiëren en organiseren. We vergeten daarbij dat de economie niet per definitie gericht is op groei en het maken van winst. Er wordt niet collectief, als een verzameling van mensen en van gemeenschappen, genomen wat we nodig hebben om een gezond en gelukkig leven te leiden; er wordt individueel genomen van mensen, van grondstoffen, van dieren, planten en alle levende organismen waarmee je geld kan verdienen.

De essentiële economie vertelt een ander verhaal. 

Economie dient om te voorzien in ons welzijn: ze gaat over huisvesting, voeding, nutsvoorzieningen, zorg, onderwijs en alle activiteiten die wij als mensen – ongeacht ons inkomen – nodig hebben voor ons dagelijks leven. Het gaat over de basisgoederen en diensten die we lokaal consumeren, die lokaal verankerd zijn en die minder onderhevig zijn aan internationale competitie.

Sarah De Boeck

is directeur van het departement Territoriale Kennis van Perspective, het Brussels gewestelijk planningsbureau. Ze is doctor in de Interdisciplinaire Wetenschappen (stedelijke planning, economische geografie en stedelijke economische ontwikkeling), Cosmopolis-VUB en is lid van het Foundational Economy Collective. Haar onderzoek spitst zich toe op de essentiële economie, de bouwsector en de circulaire economie.

Corona

Omwille van Corona zal de lezing enkel digitaal doorgaan. Het blijft echter noodzakelijk om op voorhand in te schrijven en te betalen.
Het bijhorend boekje zal na de lezing aan iedereen bezorgd worden.

Programma

  • Lezing door Sarah De Boeck
  • Commentaar op de lezing door Walter Lotens
  • Verdere bespreking van het onderwerp gemodereerd door Eric Corijn
  • Via chat kan ook het publiek vragen stellen

Inschrijven

  • Via overschrijving van 15 euro op BE53 0015 2343 8853 van Paul Verbraekenlezingen.
  • In deze 15 euro zit live-streaming + boekje + verzending.
  • Vermeld bij de overschrijving je e-mailadres, zodat je de link van de live streaming kan ontvangen.

Paul Verbraeken was een ongebonden kritische denker. Sinds 2005 organiseren zijn vrienden jaarlijks een Paul Verbraekenlezing. In de geest van Paul geven ze hierbij het woord aan een eminent spreker die zich niet door het systeem laat inpalmen en zich verzet tegen het heersende neoliberale discours.

Met steun van Charta 91, het Zuiderpershuis, het Masereelfonds, Linx+ en een schare sympathisanten.
Asp Editions publiceert de tekst van de lezing.

Contact

paul.verbraeken.lezingen@gmail.com