Blijf in uw kot!

© Vektor Kunst via Pixabay

Beste,

Panikeren heeft geen zin, maar voorzichtigheid is geboden. Ook vanuit Linx+ en ABVV Senioren willen we onze verantwoordelijkheid opnemen om een verdere verspreiding van het coronavirus in te perken.

De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 schrijven voor dat alle recreatieve en culturele activiteiten worden geannuleerd ongeacht de omvang en of ze openbaar of privé zijn en of ze binnen of buiten plaatsvinden. Deze maatregel geldt tot en met 3 april 2020. Wij vragen dan ook met aandrang om deze maatregelen te respecteren.

Wanneer de overheid de richtlijnen of maatregelen aanpast, zullen wij hier ook verder over berichten.

Alvast bedankt voor je begrip,
Kameraadschappelijke groeten,

Sandra Temmmerman
coördinator Linx+ en ABVV Senioren

#samensterk #zorgvoorelkaar

Contact

Bij vragen over specifieke activiteiten kan je terecht bij de respectievelijke contactpersonen van de activiteit.

Voor algemenere vragen kan je terecht bij je lokale Linx+ medewerkers of het landelijk secretariaat.

De contactgegevens van Linx+ medewerkers vind je hier