11 juli

Tijl Uilenspiegel gaat vliegen

Tijl Uilenspiegel gaat vliegen – door Felix Timmermans

Tijl Uilenspiegel gaat vliegen

Op een keer deed hij in de nabij zijnde gemeente verkondigen dat hij van uit het venster van het stadhuis in de lucht zou vliegen. Op den aangeduiden dag en uur stond de markt vol volk, dat van wijd en zijd per wagen of te voet was afgekomen. Toen hij in ’t venster verscheen werd iedereen stil, in gespannen aandacht, een man te zien vliegen. Uilenspiegel stak zijn arm uit, en in de stilte van het plein sprak hij lachend:

« Ik dacht dat ik alleen als gek op de wereld rondliep. Nu zie ik dat heel de gemeente en de omtrek vol gekken zit. Indien gij mij allen zegdet dat gij vliegen kunt zou ik u niet gelooven, maar als ik u zeg dat ik vliegen kan, dan gelooft gij mij. Hoe zou ik kunnen vliegen, daar ik noch gans noch vogel ben. Ik heb geen vleugels, en zonder vleugels kan men toch niet vliegen. »

En hij liep weg langs een achterdeurtje en liet het volk woedend en roepend achter.

(Hoog tijd voor een ander Vlaams beleid) #11juli