(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Resultaten

DocumENtaire FOS: Zuid-Afrikaanse vrouwEN ballEN de vuist
Door de grote afhankelijkheid van boer EN partner wordEN Zuid-Afrikaanse landARBEIDsters het slachtoffer van geweld, onderdrukking EN uitbuiting. In de documENtaire ‘Allemaal samEN‘ van FOS vertellEN ENkele landARBEIDsters over hun strijd.
Expo ‘Made by ChildrEN‘: KinderARBEID vroeger EN nu
Tot EN met 7 januari 2018 kan je eEN bezoek brENgEN aan de expo ‘Made By ChildrEN‘ in het MIAT te GENt. KinderEN horEN te spelEN EN naar school te gaan. Maar voor velEN onder hEN was EN is dit eEN slechts eEN utopie.