Bookmark and Share

Babbel met ABVV-delegee Tuur Vanmuysen

Tuur Vanmuysen is ABVV-delegee bij de instelling AVE Regina in Lovenjoel. Op dinsdag 19 november 2013 hielden we hier halt tijdens de klimaatweek. Tuur zet al jaren de milieuproblematiek op de agenda van het CPBW.


De voordelen van een syndicale milieuwerking

Tuur: “Milieuduurzaamheid is een thema waarmee je banden kan leggen tussen werkgever, de vakbeweging, de volledige delegatie en de werknemers.

We hebben met dit thema een constructieve dialoog gewonnen en stemmen bij de sociale verkiezingen. Sinds we het milieuthema hebben opgepikt, is de ABVV-delegatie alleen maar gegroeid. Tijdens de laatste sociale verkiezingen trokken we dan ook volledig de kaart van milieubescherming.

Het thema vindt makkelijk een publiek in de sociale sector. Er werken er veel groene jongens en meisjes. Maar milieuduurzaamheid is ook een vernieuwing binnen de syndicale context en dat maakt het aantrekkelijk.”

Het belangrijkste succes

Tuur: “Voor onze syndicale ploeg er was, was milieuduurzaamheid geen thema. Op zes jaar hebben we een enorme evolutie meegemaakt in de instelling waarin we verschillende zaken hebben gerealiseerd: de energiefactuur is gedaald door investeringen in isolatie, dubbele beglazing, condensatieketels, natuurbeheer, enzovoort. We hebben een switch gerealiseerd in de bedrijfscultuur.”

Dynamiek tussen werkgever en werknemer

Tuur: “De doorstart kwam er met de wissel op directieniveau. Toen verschoof ook op dat niveau de focus van het enge financiële plaatje naar een bredere visie op economie en milieuduurzaamheid. Vandaag bestaat er in de instelling een dynamiek waarin voorstellen van werknemers door de bedrijfsleiding worden opgepikt en toegepast.

Zo kwam er het voorstel om eenmaal per week een vegetarisch schotel te serveren. De directie pikte dit op en vertaalde dit naar haar personeelsbeleid. Zo kreeg het personeel tijdens de onthaaldag een vegetarisch kookboek. Met deze acties werk je op een positieve manier in op de milieu-impact van de bedrijfsactiviteiten.

Zelfs natuurontwikkeling krijgt een plaats. We beschermden de goudveil, een zeldzaam plantje, op onze terreinen en de sleutelbloemen winnen terrein door een aangepast maaibeheer.”

Schade vermijden

Tuur: “Het voorzorgsprincipe vindt ingang. We proberen schade of verontreiniging te vermijden in plaats van de problemen achteraf op te lossen. Neem de gsm-zendmasten op het domein.

Vanuit de werknemersvertegenwoordiging zijn we de veiligheid van de zendmasten in vraag blijven stellen. We zijn hard blijven werken en hebben een dossier opgebouwd in het CPBW. Er zijn geen harde bewijzen voor de risico’s, maar toch verdwijnen ze nu, als preventieve maatregel. Ondanks dat de instelling er geld voor krijgt.”

Kansen voor de vakbond

Tuur: “De vakbondsorganisatie staat meer en meer open voor dit verhaal, maar de organisatie doet er voorlopig te weinig mee. Wanneer je uitlegt dat onze stemmenwinst verband houdt met onze aandacht voor milieuduurzaamheid reageert men wat schokschouderend.

Milieuduurzaamheid blijft een aanhangsel voor de vakbond, maar hiermee zou het ABVV voorsprong kunnen nemen. En er is ervaring hiervoor in huis.”

Het CPBW een stiel apart

Tuur: “Wat je leert bij de vakbond over milieuduurzaamheid blijft minimaal. De opleiding voor CPBW zou zich bijvoorbeeld kunnen specialiseren in duurzame ontwikkeling en milieuduurzaamheid.

Je zou kunnen eindtermen bedenken voor het integreren van educatie duurzame ontwikkeling in de syndicale vorming. Iemand die kiest voor het CPBW zou toch de vaardigheden mee moeten krijgen om te onderhandelen over milieuzaken met de werkgever.

Mensen opleiden is cruciaal om vaardigheden te verwerven om milieuduurzaamheid, klimaatproblemen of energiemaatregelen te vertalen naar de syndicale context. Soms heb ik de indruk dat CPBW wat stiefmoederlijk behandeld wordt. Dit thema kan een herwaardering betekenen voor het CPBW.”

Een tip voor de collega’s:

Tuur: “Stel realistisch ideeën voor en blijf op dezelfde nagel kloppen tot de bal aan het rollen gaat. Er zijn altijd te weinig middelen. Maar tussen beslissingen nemen en uitvoeren van maatregelen gaat een hele periode.

Het tijdskader van vraag, voorstel, druk uitoefenen en resultaten behalen is op dit terrein veel breder. We moeten leren omgaan met middellange en langetermijndoelstellingen.

Experimenteer ook thuis met het verminderen van je milieu-impact en engageer je in een organisatie waar je kennis kan opdoen. Maar het allerbelangrijkste is: doen. Het thema oppakken en voorstellen maken.”

De toekomst

Tuur: “In bedrijven zonder milieucoördinator is het niet eenvoudig om te werken. De wetgever zou deze bedrijven meer handvaten moeten geven om de milieuprestaties te verbeteren.

Bijvoorbeeld door via de wetgeving werknemers meer te betrekken bij het milieubeleid en milieuprestaties te bespreken. Er staat nog een boel werk op het schap en er is tijdsdruk. In het bedrijf willen we nog werken rond water, energie en voeding. Thema’s waarop we kunnen inspelen als vakbond.

Nog vaak merk ik dat het hokjesdenken blijft leven bij de verschillende actoren in het bedrijf. Werkgever, preventieadviseur, vakbond, e.a. erkennen nog te weinig elkaars rol in het opnemen van milieuthema’s binnen het bedrijf en die te vertalen naar een duurzame bedrijfsvoering. Ook hier kan de vakbond een voortrekkersrol nemen door de oogkleppen te laten vallen.”

Lees ook

Zoek op trefwoord

CPBW delegees duurzame ontwikkeling energie groene economie groene jobs klimaat milieu militanten

Terug Top